top of page

BYGGLOVSPROCESSEN

Att bygga nytt, bygga om eller bygga till så behövs oftast en ansökan om bygglov. Handlingar och dokument, till exempel en planritning och situationsplan tas fram. Här beskriver vi vad som händer i bygglovsprocessen.

Vi hjälper dig förverkliga din idé till verklighet och genom våra arkitektritningar/bygglovsritningar medföljer allt du behöver, såsom situationsplan, fasadritning, planritning och sektionsritning. Vi på Bygglovskronan skickar in allt underlag till din kommun åt dig.

Vi hjälper dig med alla dina konstruktionsritningar och beräkningar som din kommun och byggare behöver. Detaljritningar (till väggar, tak & grund), konstruktionsberäkningar, dimensionering, konstruktionsdokumentation och övriga konstruktionshandlingar.

Bygglov, bygglovsritningar, konstruktionsritningar

SÅ HÄR GÅR DET TILL!

1. BYGGLOVSRITNINGAR

Bygglovskronan tar fram bygglovsritningar och sammanställer allt och skickar in ansökan.

2. BYGGLOVSANSÖKAN

Bygglovsenheten utvärderar ansökan enligt stadgar och myndighetsregler.

Färdigställd fastighet och bygglov signeras.

3. BESLUT

Beslut om bygglov enligt lagstadgade krav beaktas och ett skriftligt beslut meddelas.

4. TEKNISKT SAMRÅD

Tekniskt samråd, kommunmöte och projektplanering.

Startbesked av byggstart meddelas.

5. SLUTBESKED

Efter färdigställd byggnation levereras ett giltigt slutbesked.

bottom of page